leyla ve ceyda lezzz

ben ceyda 18 yaş ı ndayı m geç en yaz antalyada atildeydik ben lezbiyendim leyla Escort bayan da aynı biz her zaman ö pü ş ü yor ve seviş iyorduk tatili ailemizin izniyle beraber yazlı kta ş arkö yde yapı yorduk bir aksam tv izlerken leylanı n Bayan escort canı sı kı lmı ş ve yanı ma geldi bn cnm istemiomuş gibi yaptı m ama ç ok gü zel bir kı z olan leyla bni ö pü p elleyince Escort tahrik olmuş tum bende onu ö ptü m beraber sex yapmaya baş ladı k sonra takma sik ç ı kardı ö nce ben ona soktum acı dı ö pü ş tü k uzun sü re filmlerdeki gibi sarı lı orduk bedenlerimiz birbirine yapı sı ktı azmı ş tı k daha sonra ben onun amcı ğ ı nı okş amaya baş ladı m ve takma siki sokuyordum sonunda o boş almayı baş armı ş tı sı ra bendeydi ç ok heyecanlı ydı m ö nce ö ptü amcı ğ ı mı daha sonra takma siki soktu ve hı zlı bi ş ekilde ileri geri yaptı bende boş aldı m ve onun memelerini yaladı m en sonunda banyoya girdik ve beraber kö pü klerin altı nda seviş tik onunla geç irdiğ im sadece bir hikayeydi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir